Funerální symbolika v pohádkách a mýtech

Napsala: Jaroslava Králová

Život každé živého tvora je ohraničen narozením a smrtí. Strach ze smrti doprovází lidstvo od té chvíle, co si člověk uvědomil, že je smrtelný. Lidé hledali a stále hledají odpovědi na otázky Je duše nesmrtelná? Co se děje po smrti? Co je to vlastně smrt?

Naše představy o smrti nám odhalují náš postoj k životu a k sobě samým. Smrt se nám jeví takovou, jakou si ji sami představujeme. Máme jen dvě možnosti – budeme se ji bát nebo ji přijmeme.

Existuje ohromné množství zdrojů pro naši inspiraci – pohádky, mýty, legendy, víry. Nezůstáváme osamělí. Jsou to představy, prožitky, zkušenosti našich předků a my jim máme možnost naslouchat a inspirovat se.

Tato kniha přináší čtenáři mýty, pohádky, pověsti a legendy z celého světa o tom, jak přišla smrt k lidem, o představách o posmrtném životě, o rituálech spojených se smrtí, o funerální symbolice květin a stromů.

Kniha je určena široké veřejnosti i odborníkům, kteří pracují s lidmi (sféra zdravotní, poradenská, sociální, vzdělávací).

Jaroslava Králová je klinická psycholožka. Pracovala jako kurátor mládeže, přednášela na Katedře psychologie FF UPJŠ v Košicích a na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Soubory ke stažení a návštěvě: