Květiny v pohádkách, mýtech a legendách

Napsala: Jaroslava Králová

Květiny jsou pro člověka velmi důležité. Provázejí ho celý život. Pomocí květin lidé vyjadřují své city, myšlenky, estetiku. Darování květiny či kytice vyjadřuje náklonnost, radost ze setkání, vděk, společenské uznání. Žádná oslava i loučení, náboženské obřady a rituály se bez nich neobejdou. Od pradávna slouží k obřadům a léčení.

Jsou pro nás zdrojem krásy, relaxace, inspirace, věštění, magie, potravy, zdobení vlasů a oblečení. Mají nezastupitelné místo na obrazech, v písních, poesii,výšivkách. Jsou atributem bohů a svatých. Vždy byly a jsou nevysychajícím zdrojem symbolů ve všech oblastech lidské činnosti.

Květiny patří k symbolům krásy, mládí, jara, dokonalosti, míru, duchovního snažení. Jsou symbolem zejména ženské krásy. Značí krásu, jemnost, křehkost, avšak najdeme v nich i omamnost či zrádnost, zvláště jedná-li se o květiny pronikavé vůně či rostliny jedovaté. Protože kvetou a uvadají, jsou taktéž symbolem pomíjivosti a nestálosti, symbolem cyklů zrození a smrti. Někdy se květiny uvádějí do souvislosti s dušemi zemřelých.

Květiny jsou spojené s magií přírody, s elfy, dryádami, vílami a postavičkami, které pochází z rostlinné říše. Díky jejich rozmanitosti, co se barev, tvarů, vůni a vlastností týče, jsou takřka nevyčerpatelným námětem pro umění, terapii, vyprávění, komunikaci, imaginaci, sny a snění.

Květiny svou krásou a vůní jsou vzpomínkou na ztracený ráj. Bez nich by nebyl život ani sny. V každé kultuře mají místo pohádky, mýty a legendy o květinách. Tato kniha přináší některé z nich. Umožňují nám dívat se na ně jinýma očima a pochopit nejen sebe, život, ale i kosmický řád.

Kniha je určená všem.

Jaroslava Králová je klinická psycholožka. Pracovala jako kurátor mládeže, přednášela na Katedře psychologie FF UPJŠ v Košicích a na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Soubory ke stažení a návštěvě: